Kroužky

V dětství, dospělosti i stáří mívají lidé různé záliby. My se snažíme, prostřednictvím různorodých kroužků a kurzů, poskytnout zájemci možnost vyžití v jeho oblíbené činnosti či dovednosti. Je to jakési vytržení ze stereotypu, forma relaxace a psychického odpočinku a zábavy. Kroužky a kurzy jsou určeny pro děti i dospělé, záleží na konkrétním případu. Mnoho aktivit je primárně určeno pro rodiče s dětmi. Nabízíme kroužky sportovně nebo umělecky zaměřené.